Inici

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

No vull enviar-te spam (ho odio tant com tu), així que, per respectar sempre la teva voluntat, podràs donar-te de baixa dels butlletins de yotayudu.cat al moment que vulguis. A més, les teves dades estaran protegides sempre sota la llei vigent.

D'acord amb la Llei Orgànica t'informo que les dades personals que ens poguessis facilitar seran incorporats als fitxers automatitzats el Responsable dels quals és Secretariesperhores (la meva empresa) i amb la finalitat de poder gestionar els dubtes i consultes que ens poguessis realitzar, així com enviar-te informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès. En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, ens prestes el teu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat per dita mitjana. Aquests fitxers estan donats d'alta en l'Agència de Protecció de Dades perquè la informació que proporciones estigui sempre sota l'empara de la llei.

Per tant, des de yotayudu.cat ens comprometem de forma legal a conservar sempre la privadesa de les teves dades i a no cedir-los mai a tercers.

POLÍTICA DE PRIVADESA (Text complet)

CONFIDENCIALITAT

yotayudu.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

SEGURETAT DE LES DADES

yotayudu.cat garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades. Per això, ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l'usuari, en particular les estipulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament RD 1720/2007.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals de contacte que ens faciliti voluntàriament, seran tractats de manera confidencial, sota la protecció i les especificacions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), recollint-se en els fitxer “CONTACTES” i/o “*NEWSLETTER” degudament inscrits en l'Agència de Protecció de Dades, el Responsable de les quals és yotayudu, segons sigui la finalitat específica del tractament a fi de l'enviament d'informació, resposta a consultes i contactes genèrics mitjançant el correu electrònic, l'enviament de la nostra Newsletter amb informació, promocions i novetats de la nostra activitat que siguin del seu interès o bé la gestió de compres dels productes posats a disposició a través de la web. L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu ordinari al responsable del fitxer situat en el Passeig de Ronda, 1 Local 7 , 08350 Arenys de Mar, o per correu electrònic a l'adreça: yotayudu@gmail.com, en tots dos casos amb la referència: “Protecció de Dades”, a través d'un escrit signat a aquest efecte i adjuntant còpia del seu DNI.

LSSICE

Així mateix, li informem que NO s'utilitzaran aquestes dades per a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic no sol·licitades o no autoritzades expressa i prèviament per l'interessat, segons l'estipulat en la LSSICE.